Het SSC Espria

Zorgconcern Espria is een grote professionele organisatie die bestaat uit diverse zorgbedrijven, de ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het Shared Service Center (SSC). 
 
Het SSC Espria helpt de zorgbedrijven hun doelstellingen te realiseren. Wij adviseren als business partner en werken samen om de (zorg)cliënt zo goed mogelijk te bedienen. Onze kernwaarden zijn: Betrokkenheid, Vakmanschap, Samenspel en Waarmaken.
 
In het SSC Espria werken circa 250 professionals samen binnen verschillende afdelingen. Eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. Continu verbeteren is onderdeel van ons dagelijks werk. We maken daarbij gebruik van methoden als Lean en Scrum. Eigen ontwikkeling vinden we ook belangrijk en hiervoor worden dan ook ruime mogelijkheden geboden. Spreekt jou dit aan? Kijk dan snel bij onze vacatures
 
Ons bezoekadres: SSC Espria, Altingerweg 1 te Beilen. Het postadres: SSC Espria, Postbus 104, 9410 AC Beilen.
 
Het SSC Espria bestaat uit de volgende afdelingen:

Financiële Administratie

De afdeling Financiële Administratie – het ‘financial shared service center’ - is met ca. 50 medewerkers verantwoordelijk voor de complete financiële administratie van alle Espria zorgbedrijven. We streven naar een hoge mate van standaardisatie, vereenvoudiging en digitalisering van werkprocessen. We hebben daarbij continue aandacht voor innovatie binnen het Purchase2Pay, Order2Cash en Record2Report proces.  

FA is georganiseerd in 5 expertteams: financial accounting (grootboek, consolidatie & rapportage en fiscale administratie), crediteuren, betalingsverkeer, facturatie en credit management. 

 

Suzanne, medewerker financial accounting: "Wij zien onszelf als volwaardige gespreks- en sparringspartner voor onze SSC klanten rondom financiële vraagstukken.¨

Personeels- en Salarisadministratie

De afdeling Personeels- en Salarisadministratie is verantwoordelijk voor de verloning van alle Espria zorgbedrijven en voor de uitvoering van alle mutaties rondom medewerkers (circa 17.000 personen). Hierbij ligt de focus op een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening. Het self serviceconcept is ver doorgevoerd, waardoor medewerkers en leidinggevenden binnen Espria alle gewenste mutaties digitaal kunnen doorvoeren. De PSA bestaat uit een Servicedesk PSA, een aantal backofficeteams met daarin deskundigen op het gebied van de personeelsadministratie en salarisadministratie, een team PSA-specialisten en een team senior salarisadministrateurs.

Janine, medewerker Servicedesk PSA: "Ons werk bestaat uit het beantwoorden van alle vragen die onze collega’s hebben op het gebied van salaris, CAO’s en personeelsregelingen. Collega’s weten ons goed te vinden gezien het grote aantal telefoontjes en mailtjes dat we dagelijks krijgen. Ons streven is dat collega’s altijd een antwoord op hun vraag krijgen, en tevreden zijn over het contact."

Informatievoorziening

De afdeling Informatievoorziening levert informatieadvies, portfoliomanagement en  projectleiding en het functioneel beheer van een aantal centrale applicaties en processen. Daarnaast worden het kwaliteitsbeleid en informatiebeveiligingsbeleid van het SSC van hieruit ontwikkeld, gecoördineerd en bewaakt.

Patrick, projectleider: “Espria is op allerlei gebieden continu in verandering, wat leidt tot interessante en boeiende projecten.

 

Automatisering

De afdeling Automatisering ondersteunt alle Espria medewerkers in hun dagelijks werk met goed functionerende ICT voorzieningen en systemen -van netwerk tot applicaties en smartphones- en een centrale Servicedesk voor gebruikersvragen. Automatisering werkt met zes teams: netwerkbeheer, systeembeheer, technisch applicatiebeheer, werkplekbeheer, servicedesk en online media. Verder verzorgt Automatisering de techniek achter domotica en biedt ze advies en ondersteuning t.a.v. websites, intranet, e-mailnieuwsbrieven en online marketing.

Stefan, medewerker Systeembeheer: "Espria heeft een geavanceerde IT-omgeving waarin ik iedere dag mijn vakmanschap kwijt kan en mij verder kan ontwikkelen."

Inkoop

De afdeling Inkoop maakt gebruik van het schaalvoordeel door voor het Espria concern de aanschaf van goederen en diensten te verzorgen. De afdeling Inkoop bestaat uit drie teams: inkopers, bestelbureau en bedrijfsbureau. Samenwerkend en in samenspel met haar klant gaat inkoop graag op zoek naar de gevraagde goederen en diensten.

Maaike, medewerker team Bestelbureau: "Samenwerken met de klant, hen zo veel mogelijk ontzorgen en een zo goed mogelijke dienstverlening blijven leveren."

Control

De afdeling control geeft financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor. Onze business controllers zorgen voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages,begrotingen en de jaarrekening e.d. Het werkgebied van onze controllers is niet beperkt tot strikt financiële aspecten. We houden ons bijvoorbeeld ook bezig met het meten en evalueren van prestaties, klantenservice, levertijd en kwaliteit. 

Stefan, controller: “Door de diversiteit van onze dienstverlening is het een mooie uitdaging om iedereen te voorzien van relevante stuurinformatie om de juiste keuzes te kunnen maken.” 

Privacyverklaring & Disclaimer

Bekijk de privacyverklaring & disclaimer hier>